• Přemyslova 433, 278 01 Kralupy nad Vltavou

  • 602 737 930, 602 737 929

  • info@auto-hybl.cz

Řidičský průkaz pro skupinu A

10 týdnů
Všechny úrovně
0 testů

Řidičský průkaz skupiny A opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj a tříkolových mot. vozidel s výkonem nepřevyšujícím 15kW.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 24 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A omezeno do 25 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu

Ceník služeb